Rosshaupten

Haus Riedhofer

Haus Riedhofer
Frau Anne-Marie Riedhofer

An den Leiten 20
87672 Rosshaupten

: 0049 8367 264
: 0049 8367 913020


www.haus-riedhofer.de