Haldenwang

Aktiv Ferienhof Mair

Aktiv Ferienhof Mair (Haldenwang) -

Staig 1
87490 Haldenwang

: 08374 5767
: 08374 5393


www.fewo-mair.de